Buddy Up Meetup – Wednesday, February 25, 2015

Marcia Knous

2

The BuddyUp meetup will be hackathon style, with a short presentation of the application as well as the chance to meet the developers, members of the QA team, UX and project management. You will have the opportunity to test the application as well as learn more about how we can automate some of the tests.

More details here:

https://reps.mozilla.org/e/buddy-up-meetup/

2 responses

  1. lê xuân hiệp wrote on ::

    sang tên sổ đỏ, sang tên nhà đất, http://sangtensodo.vn/

  2. lê xuân hiệp wrote on ::

    Sang tên sổ đỏ, sang tên nhà đất, cấp mới, sang tên, xóa chấp, thế chấp, chia tách, xin cấp phép xây dựng, công chứng, tư vấn doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
    Bạn mua bán/chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất; Bạn đang cần sang tên “Sổ đỏ” đối với nhà đất đó! Luật Hoàng Sơn cung cấp dịch vụ từ thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế cho đến hoàn tất việc sang tên “Sổ đỏ”. Hãy gọi cho Luật Hoàng. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí, giúp bạn phòng tránh rủi ro khi tham gia giao dịch về nhà đất. công chứng và sang tên nhà đất cho bạn và giải đáp các vấn đề thắc mắc cũng như trợ giúp để xin cấp “Sổ đỏ” cho bạn một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất!
    http://sangtensodo.vn/